FAQ Ask a question

Submit

FAQ

Akustické čidlo detektor zaplavení S4H-WLA-00 Smart4House

 • K čemu slouží senzor zaplavení?

  Senzor zaplavení je určen k zjištění  úniku vody ( prasklé potrubí, vyteklá pračka v koupelně, přívalový déšť – zaplavení sklepa atd. ). Senzor není určen pro bezpečnostní aplikace.

 • Kam umístit sondu?

  Sonda musí být umístěna tak, aby oba měřící kolíky byly umístěny nad hladinou, kterou chceme sledovat. Sonda hlásí zaplavení, pokud jsou oba kolíky spojeny vodou. Sondu je možno připevnit pomocí šroubu, který je součástí příbalu, nebo uchycením přívodního kabelu. Měřicí kolíky se nesmí dotýkat vodivého povrchu. Případné přerušení, nebo odpojení sondy je indikováno trvalým svitem červené LED.

 • Jak dlouho mohu provozovat senzor bez výměny baterií?

  Životnost baterií je přibližně jeden rok, pokud nedojde k zaplavení sondy. Pokud se čidlo dostane do aktivního stavu – akustická signalizace, vybuzení relé – stoupne proudový odběr. Po hlášení úniku vody proto doporučujeme provést výměnu baterií.
  Pokles kapacity baterií je signalizován blikáním červené LED.

 • Jaké baterie můžu použít?

  Lze použít libovolné alkalické, nebo lithiové baterie LR6 velikosti AA o napětí 1,5V. Při vkládání a výměně je nutno dodržet polaritu baterií. Polarita je vyznačena na výrobním štítku v odnímatelném víčku.

 • Je možno ke kontaktům relé připojit napětí 230V?

  NE! Kontakty relé smí být zapojeny pouze v obvodech s malým bezpečným napětím PELV nebo SELV. Připojení jiného než bezpečného napětí je zakázáno. Hrozí úraz elektrickým proudem!

Akustické čidlo zaplavení - detektor s univerzální sondou a relé, S4H-WLA-04 Smart4House

 • K čemu slouží senzor zaplavení?

  Senzor zaplavení je určen k zjištění  úniku vody ( prasklé potrubí, vyteklá pračka v koupelně, přívalový déšť – zaplavení sklepa atd. ). Senzor není určen pro bezpečnostní aplikace.

 • Kam umístit sondu?

  Sonda musí být umístěna tak, aby oba měřící kolíky byly umístěny nad hladinou, kterou chceme sledovat. Sonda hlásí zaplavení, pokud jsou oba kolíky spojeny vodou. Sondu je možno připevnit pomocí šroubu, který je součástí příbalu, nebo uchycením přívodního kabelu. Měřicí kolíky se nesmí dotýkat vodivého povrchu. Případné přerušení, nebo odpojení sondy je indikováno trvalým svitem červené LED.

 • Jak dlouho mohu provozovat senzor bez výměny baterií?

  Životnost baterií je přibližně jeden rok, pokud nedojde k zaplavení sondy. Pokud se čidlo dostane do aktivního stavu – akustická signalizace, vybuzení relé – stoupne proudový odběr. Po hlášení úniku vody proto doporučujeme provést výměnu baterií.
  Pokles kapacity baterií je signalizován blikáním červené LED.

 • Jaké baterie můžu použít?

  Lze použít libovolné alkalické, nebo lithiové baterie LR6 velikosti AA o napětí 1,5V. Při vkládání a výměně je nutno dodržet polaritu baterií. Polarita je vyznačena na výrobním štítku v odnímatelném víčku.

 • Je možno ke kontaktům relé připojit napětí 230V?

  NE! Kontakty relé smí být zapojeny pouze v obvodech s malým bezpečným napětím PELV nebo SELV. Připojení jiného než bezpečného napětí je zakázáno. Hrozí úraz elektrickým proudem!

Bezdrátové WiFi Čidlo detektor zaplavení pro iOS / Android S4H-WLD-04 Smart4House

 • K čemu slouží senzor zaplavení?

  Senzor zaplavení je určen k zjištění  úniku vody ( prasklé potrubí, vyteklá pračka v koupelně, přívalový déšť – zaplavení sklepa atd. ). Senzor není určen pro bezpečnostní aplikace

 • Pro jaké typy telefonů jsou aplikace určeny a kde je získám?

  Aplikace je možno stáhnout na www.smart4house.net a to  pro přístroje s operačním systémem iOS  tak i pro operační systém ANDROID .

 • V jakých verzích se senzor zaplavení vyrábí?

  Senzor se vyrábí v jedné verzi:
  a) S4H-WLD-0x senzor napájený ze dvou  alkalických baterií LR6 velikost AA ( jsou obsaženy v balení ), nebo z externího zdroje s kabelem USB micro 5VDC ( není obsahem balení )
   

 • Kam umístit sondu?

  Sonda musí být umístěna tak, aby oba měřící kolíky byly umístěny nad hladinou, kterou chceme sledovat. Sonda hlásí zaplavení, pokud jsou oba kolíky spojeny vodou. Sondu je možno připevnit pomocí šroubu, který je součástí příbalu, nebo uchycením přívodního kabelu. Měřicí kolíky se nesmí dotýkat vodivého povrchu.

 • Kolik sond je možno k senzoru připojit?

  K jednomu senzoru je možno připojit dvě sondy zaplavení. Jedna sonda je součástí balení, druhou sondu je možno zakoupit samostatně.

 • Jak mohu objednat druhou sondu?

  Samostatná sonda má značení S4H-WLDS-00 a lze ji objednat na www.smart4house.cz.

 • Jak se připojuje druhá sonda?

  První sonda se připojuje na svorky 1 a 2 druhá sonda se připojí na svorky 3 a 4. Na polaritě vodičů nezáleží. V případě použití dvou sond je nutno povolit aktivaci druhé sondy v aplikaci po inicializaci snímače v smartphonu/tabletu.
   

 • Kam umístit senzor?

  Senzor musí být umístěn v dosahu signálu AP/routeru ( Access Point ) zároveň do 2m od sondy ( délka kabelu ). Senzor by měl být umístěn na přístupném místě pro snadné provedení inicializace a výměny baterií. Senzor musí být umístěn v prostorách bez kondenzace vodních par s teplotou 0 -40°C resp. 32 - 104°F, resp. 273 - 313°K.

  Dle požadavku FCC musí být mezi senzorem a osobami dodržena vzdálenost 20 cm.

 • Jaké baterie můžu použít?

  Lze použít libovolné alkalické, nebo lithiové baterie LR6 velikosti AA o napětí 1,5V. Při vkládání a výměně je nutno dodržet polaritu baterií. Polarita je vyznačena na výrobním štítku v odnímatelném víčku.

 • Jak dlouho mohu provozovat senzor bez výměny baterií?

  Životnost baterií je přibližně jeden rok.

 • Musím stav baterií pravidelně kontrolovat?

  Ne . O stavu baterií jste průběžně informováni ve vaší aplikaci v smatrphonu/tabletu Poklesne-li napětí baterií na cca 20% jejich kapacity, bude vás senzor informovat přes vaši aplikaci. Vybité baterie byste neměli v přístroji ponechávat.

 • Je možno měřit senzorem hladinu jiné kapaliny než vody?

  Ne. Senzor je určen pro měření obyčejné vody s vodivostí vyšší než 5mSm-1 , bez agresivních příměsí.

 • Jak zjistím, že signál od AP je dostatečně silný?

  Na vašem SmartPhonu neboTabletu je ikona udávající sílu signálu. Pokud SmartPhone umístíte do místa, kde bude upevněn senzor, můžete ověřit sílu signálu od AP, ke kterému bude senzor konfigurován.

 • Je nutno mít aktivovanou SIM kartu pro příjem informací ze senzoru?

  Ne, pokud jste v dosahu WiFi signálu. Pokud chcete mít informace i mimo dosah, musíte mít SIM s aktivovaným mobilním datovým tarifem. K přenosu informací je využívána služba Apple Push Notification Service – APNS resp. Google Cloud messaging.

 • Je tato služba zpoplatněna?

  Ne, tyto služby jsou zdarma.

 • Jak se provádí inicializace senzoru?

  Postup instalace a inicializace je znázorněn v návodu k obsluze v příbalovém letáku nebo podrobně v manuálu ke stažení.

 • Jak dlouhá je záruka?

  Dobu záruky určuje prodejce.

 • Je přenos dat z senzoru zabezpečen?

  Přenos dat mezi senzorem a cloudem je šifrován.

 • V jakém prostředí může senzor pracovat?

  Senzor je určeno pro vnitřní prostředí s rozsahem teplot 0-40°C resp. 32 - 104°F, bez kondenzace vodních par.

 • Jaké verze iOS jsou kompatibilní

  Senzor je kompatibilní s iOS ver 6.0 a vyššími.

 • Jak senzor pracuje?

  Senzor periodicky měří odpor mezi elektrodami sondy. Pokud vyhodnotí změnu odešle neprodleně zprávu na cloud a do vašeho smatrphonu/tabletu. Pokud nedošlo ke změně, je zpráva o stavu odesílána cca po 4 hodinách (kontrola funkce a spojení). Senzor rozeznává tři stavy sondy. Sonda nezaplavena, sonda zaplavena, sonda odpojena.

 • Jaký zdroj mám použít pro napájení z USB?

  Senzor s napájením 2x LR6 / USB je vybaven držáky pro baterie a napájecím konektorem USB micro. Senzor může být napájeno pouze z baterií, nebo pouze z USB konektoru, nebo může být osazen bateriemi a napájen z USB konektoru. V tomto případě je při přerušení napájení z USB konektoru senzor automaticky přepnut na napájení z baterií.

  Jako napájecí zdroj můžete použít běžný adaptér pro napětí 230VAC s konektorem USB micro, pokud je jeho výstupní napětí 5VDC a proudová zatížitelnost větší než 300mA.

 • Proč je použita technologie cloud pro senzory Smart4house a jaký má význam?

  Informace odesílané z čidel jsou posílány do cloudu, kde jsou uchovávány a dále zpracovávány. Aplikace Smart4house komunikuje s cloudem. Díky tomu má uživatel data k dispozici z jakéhokoliv místa v dosahu internetu.Vlastní cloud běží na zabezpečených a zálohovaných serverech, což podstatně zvyšuje spolehlivost použitého řešení při jeho vysoké flexibilitě.

 • Jaká je reakční doba senzoru.

  Po zaplavení sondy je iniciováno odeslání zprávy do 20 sec. Po vyjmutí sondy z vody může být reakční doba delší v důsledku povrchové vlhkosti.

 • Mohu stav senzoru zobrazovat na více Smartphonech/tabletech

  Je to možné. Ve smartphonu musíte mít nainstalovánu aplikaci Smart4house pro příslušný operační systém. Návod pro aktivaci je popsán v návodu pro iOS bod 3.2.a., 3.2.b.

Bezdrátové WiFi Čidlo detektor zaplavení s kobercovou sondou pro iOS / Android S4H-WLD-02 Smart4House

 • K čemu slouží senzor zaplavení?

  Senzor zaplavení je určen k zjištění  úniku vody ( prasklé potrubí, vyteklá pračka v koupelně, přívalový déšť – zaplavení sklepa atd. ). Senzor není určen pro bezpečnostní aplikace

 • Pro jaké typy telefonů jsou aplikace určeny a kde je získám?

  Aplikace je možno stáhnout na www.smart4house.net a to  pro přístroje s operačním systémem iOS  tak i pro operační systém ANDROID .

 • V jakých verzích se senzor zaplavení vyrábí?

  Senzor se vyrábí v jedné verzi:
  a) S4H-WLD-0x senzor napájený ze dvou  alkalických baterií LR6 velikost AA ( jsou obsaženy v balení ), nebo z externího zdroje s kabelem USB micro 5VDC ( není obsahem balení )
   

 • Kam umístit sondu?

  Sonda musí být umístěna tak, aby oba měřící kolíky byly umístěny nad hladinou, kterou chceme sledovat. Sonda hlásí zaplavení, pokud jsou oba kolíky spojeny vodou. Sondu je možno připevnit pomocí šroubu, který je součástí příbalu, nebo uchycením přívodního kabelu. Měřicí kolíky se nesmí dotýkat vodivého povrchu.

 • Kolik sond je možno k senzoru připojit?

  K jednomu senzoru je možno připojit dvě sondy zaplavení. Jedna sonda je součástí balení, druhou sondu je možno zakoupit samostatně.

 • Jak mohu objednat druhou sondu?

  Samostatná sonda má značení S4H-WLDS-00 a lze ji objednat na www.smart4house.cz.

 • Jak se připojuje druhá sonda?

  První sonda se připojuje na svorky 1 a 2 druhá sonda se připojí na svorky 3 a 4. Na polaritě vodičů nezáleží. V případě použití dvou sond je nutno povolit aktivaci druhé sondy v aplikaci po inicializaci snímače v smartphonu/tabletu.
   

 • Kam umístit senzor?

  Senzor musí být umístěn v dosahu signálu AP/routeru ( Access Point ) zároveň do 2m od sondy ( délka kabelu ). Senzor by měl být umístěn na přístupném místě pro snadné provedení inicializace a výměny baterií. Senzor musí být umístěn v prostorách bez kondenzace vodních par s teplotou 0 -40°C resp. 32 - 104°F, resp. 273 - 313°K.

  Dle požadavku FCC musí být mezi senzorem a osobami dodržena vzdálenost 20 cm.

 • Jaké baterie můžu použít?

  Lze použít libovolné alkalické, nebo lithiové baterie LR6 velikosti AA o napětí 1,5V. Při vkládání a výměně je nutno dodržet polaritu baterií. Polarita je vyznačena na výrobním štítku v odnímatelném víčku.

 • Jak dlouho mohu provozovat senzor bez výměny baterií?

  Životnost baterií je přibližně jeden rok.

 • Musím stav baterií pravidelně kontrolovat?

  Ne . O stavu baterií jste průběžně informováni ve vaší aplikaci v smatrphonu/tabletu Poklesne-li napětí baterií na cca 20% jejich kapacity, bude vás senzor informovat přes vaši aplikaci. Vybité baterie byste neměli v přístroji ponechávat.

 • Je možno měřit senzorem hladinu jiné kapaliny než vody?

  Ne. Senzor je určen pro měření obyčejné vody s vodivostí vyšší než 5mSm-1 , bez agresivních příměsí.

 • Jak zjistím, že signál od AP je dostatečně silný?

  Na vašem SmartPhonu neboTabletu je ikona udávající sílu signálu. Pokud SmartPhone umístíte do místa, kde bude upevněn senzor, můžete ověřit sílu signálu od AP, ke kterému bude senzor konfigurován.

 • Je nutno mít aktivovanou SIM kartu pro příjem informací ze senzoru?

  Ne, pokud jste v dosahu WiFi signálu. Pokud chcete mít informace i mimo dosah, musíte mít SIM s aktivovaným mobilním datovým tarifem. K přenosu informací je využívána služba Apple Push Notification Service – APNS resp. Google Cloud messaging.

 • Je tato služba zpoplatněna?

  Ne, tyto služby jsou zdarma.

 • Jak se provádí inicializace senzoru?

  Postup instalace a inicializace je znázorněn v návodu k obsluze v příbalovém letáku nebo podrobně v manuálu ke stažení.

 • Jak dlouhá je záruka?

  Dobu záruky určuje prodejce.

 • Je přenos dat z senzoru zabezpečen?

  Přenos dat mezi senzorem a cloudem je šifrován.

 • V jakém prostředí může senzor pracovat?

  Senzor je určeno pro vnitřní prostředí s rozsahem teplot 0-40°C resp. 32 - 104°F, bez kondenzace vodních par.

 • Jaké verze iOS jsou kompatibilní

  Senzor je kompatibilní s iOS ver 6.0 a vyššími.

 • Jak senzor pracuje?

  Senzor periodicky měří odpor mezi elektrodami sondy. Pokud vyhodnotí změnu odešle neprodleně zprávu na cloud a do vašeho smatrphonu/tabletu. Pokud nedošlo ke změně, je zpráva o stavu odesílána cca po 4 hodinách (kontrola funkce a spojení). Senzor rozeznává tři stavy sondy. Sonda nezaplavena, sonda zaplavena, sonda odpojena.

 • Jaký zdroj mám použít pro napájení z USB?

  Senzor s napájením 2x LR6 / USB je vybaven držáky pro baterie a napájecím konektorem USB micro. Senzor může být napájeno pouze z baterií, nebo pouze z USB konektoru, nebo může být osazen bateriemi a napájen z USB konektoru. V tomto případě je při přerušení napájení z USB konektoru senzor automaticky přepnut na napájení z baterií.

  Jako napájecí zdroj můžete použít běžný adaptér pro napětí 230VAC s konektorem USB micro, pokud je jeho výstupní napětí 5VDC a proudová zatížitelnost větší než 300mA.

 • Proč je použita technologie cloud pro senzory Smart4house a jaký má význam?

  Informace odesílané z čidel jsou posílány do cloudu, kde jsou uchovávány a dále zpracovávány. Aplikace Smart4house komunikuje s cloudem. Díky tomu má uživatel data k dispozici z jakéhokoliv místa v dosahu internetu.Vlastní cloud běží na zabezpečených a zálohovaných serverech, což podstatně zvyšuje spolehlivost použitého řešení při jeho vysoké flexibilitě.

 • Jaká je reakční doba senzoru.

  Po zaplavení sondy je iniciováno odeslání zprávy do 20 sec. Po vyjmutí sondy z vody může být reakční doba delší v důsledku povrchové vlhkosti.

 • Mohu stav senzoru zobrazovat na více Smartphonech/tabletech

  Je to možné. Ve smartphonu musíte mít nainstalovánu aplikaci Smart4house pro příslušný operační systém. Návod pro aktivaci je popsán v návodu pro iOS bod 3.2.a., 3.2.b.

Bezdrátové Wi-Fi Relé pro iOS / Android S4H-RE-00 Smart4House

 • K čemu slouží WiFi relé ?

  WiFi relé obsahuje dvě výstupní relé, která můžete dálkově ovládat pomocí aplikace ve vašem Smartphonu/Tabletu. Prostřednictvím výstupních relé pak můžete řídit připojená zařízení ( relé jsou vybavena přepínacím kontaktem ). Typickým příkladem použití je ovládání vstupních bran a garážových vrat, přepínání provozních režimů pro domácí vytápění, ovládání čerpadel, atd.

 • Mohu připojit na kontakty výstupních relé síťové napětí?

  Na kontakty WiFi relé RE-00 a RE-10 není možno připojit síťové napětí. Kontakty výstupních relé jsou určeny pouze pro spínání malého bezpečného napětí PELV/SELV do proudu 1A. WiFi relé nemá krytí potřebné pro ovládání síťového napětí. Pro připojení síťového napětí na kontakty relé je určena verze RE-20 s montáží na DIN lištu a externí anténou.
   

 • Pro jaké typy mobilních telefonů jsou aplikace určeny a kde je získám?

  Aplikace jsou dostupné pro Smartphony a tablety s operačním systémem iOS a ANDROID. Aplikace je možno stáhnout bezplatně na App Store nebo na Google play. Podrobnosti naleznete na www.smart4house.net.
   

 • V jakých verzích se WiFi relé vyrábí?

  WiFi relé se vyrábí ve dvou verzích podle napájecího napětí a ovládaného napětí. Verze S4H-RE-00 je určena pro napájení z USB konektoru napětím 5VDC, kontakty relé jsou určeny pro 24V DC/AC, 1A.  Verze S4H-RE-20 je určena pro napájení 24 VDC, kontakty relé jsou určeny pro 230V AC, 6A při odporové zátěži, nebo 0,5A při induktivní zátěži. Toto relé je určeno pro montáž na DIN lištu a je vybaveno externí anténou

 • Kam umístit WiFi relé ?

  WiFi relé musí být umístěno v dosahu AP, na který je nakonfigurováno. Relé je určeno pro provoz v normálním prostředí bez kondenzace vodních par.

 • Jak zjistím, že signál od AP je dostatečně silný?

  Na vašem SmartPhonu neboTabletu je ikona udávající sílu signálu. Pokud SmartPhone umístíte do místa, kde bude upevněno WiFi relé, můžete ověřit sílu signálu od AP, ke kterému bude senzor konfigurován.

 • Je nutno mít aktivovanou SIM kartu pro komunikaci s WiFi relé?

  Ne, pokud jste v dosahu WiFi signálu. Pokud chcete mít informace i mimo dosah WiFi, musíte mít SIM s aktivovaným mobilním datovým tarifem. K přenosu informací je využívána služba Apple Push Notification Service – APNS. resp. GCM.

Používá se opensource systém OpenCart
ControlTech s.r.o. © 2021